Tuner+metronome LMT-600 (VMT-600)Tuner + metronome của hãng cherub – Mã sp: VMT-600
Metronome chỉ có hình, không có tiếng

www.muabanhangngay.com/vi/phukienguitar
www.facebook.com/htmusicshop
www.quangcaosanpham.com/shop/phukienguitar

hotline: 0913 103 794


Post time: 10-23-2017