สอน กีต้าร์ Fundamental Rhythm ฝึกสัดส่วนโน๊ต ให้แม่นยำ กับ เมโทรนอม MetronomeFanpage : https://www.fb.com/PuyGuitarschool
พูดคุยและติดต่อเรียน สอบถามปัญหา ขอเพลง ไขข้อข้องใจด้านอุปกรณ์ ต่าง ๆ ได้ที่เพจนะครับ มีกิจกรรมแจกรางวัลมากมาย

เปิดสอนกีต้าร์ตัวต่อตัว เรียน 4 ครั้ง ๆละ 1.30 ชม 1600 บาท
สถานที่เรียน หน้า ม ธุรกิจบัณฑิต ประชาชื่น
เบอร์โทร 089 — 6287087
หลักสูตร
เบสิคกีต้าร์
หลักการทางกายภาพ ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การควบคุมน้ำหนักการเล่น การออกแรงที่ถูกต้อง การแยกประสาท การแบ่งจังหวะ การใช้สมองคิด การแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่ผู้เล่นอาจจะมองข้าม แบบฝึกเหล่านี้ หาไม่ได้ทั่ว ๆ ไปต้องผ่านการออกแบบกลั่นกรอง ความยาก วิเคราะห์ ให้เห็นผล ซี่ง ทำให้หลายคนแปลกใจมาแล้วครับ กับความเก่งที่เพิ่มขึ้นโดยใช้เวลาไม่นาน เพราะมันตรงจุดที่ต้องแก้ไขของแต่ละคน ทำให้ไม่เสียเวลาในการเรียนมาก
สเกล
วิธีการ จดจำสเกลให้เป็นระบบ ให้เข้าใจ ไม่ใช่การจำแบบนกแก้ว จำแต่ไม่เข้าใจอะไร ประยุกต์หรือคิดต่อไม่ได้ ส่งผลให้ใช้งาน และนำไปศึกษาต่อเพิ่มเติม ได้อย่างเข้าใจถ่องแท้ ไม่ว่าจะเป็นพวก chord arpeggio scale key insignificant mode pentatonic etcetera.
เทคนิค
ประกอบไปด้วยเทคนิคที่สำคัญต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น Speed Picking Legato Sweep Tapping Overall economy ทั้งเบสิคเทคนิค และพวก เทคนิคระดับสูง
ทฤษฎี
ในส่วนนี้ได้ประยุกต์การสอนให้ใช้งานเกี่ยวกับกีต้าร์โดยตรงง่ายแก่การเข้าใจ


Post time: 11-03-2016